helig Ande

Jesus kommer snart tillbaka

I fredags pratade vi om Jesu återkomst på Youth. Det är en mycket spännande och hoppfull tanke för mig att Jesus snart kommer tillbaka. Jag längtar efter att få se och bo på den nya jorden Han förbereder för oss. Längtan efter och hoppet om allt detta nya ger mig också kraft och vilja att berätta för andra om Jesus så att också de kan få vara med i Guds rike. Nedan finner du en del tankar om Jesu återkomst, ett utkast från undervisning jag haft i ämnet. Läs, bed och behåll det som är gott!

Gemenskap med Jesus

I fredags tränade vi bön på vår tonårssamling.
Hur tränar man bön, kanske du undrar. Det kan man göra dels genom att se till att ta tid för det, träna sig i prioritering, uthållighet och lyssnande och se hur det över tid växer fram en större längtan och glädje. Vidare kan man göra det genom att pröva på olika former av bön, typ att be på olika sätt. Vi inredde kyrkan med olika bönestationer och gick sedan runt och tog tid för de olika grejerna. Nedan finns några av stationerna i form av bönetips.

Sportlovsläger

"och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag." - Filipperbrevet 1:6

Om du har Jesus i ditt liv så har han påbörjat en fantastisk process i dig, att forma dig till större likhet med sig själv. Det är inte alltid en enkel resa, men ger ett underbart resultat med god frukt längs vägen.

Sidor