Gud

Klivit in i ett nytt år

"Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft." Romarbrevet 15:13

Efter att ha klivit in på mitt 36e levnadsår kan jag fortsatt konstatera att Gud är god, Jesus nåd är underbar och mitt behov av den Helige Anden växer hela tiden. :)

Läs gärna Romarbrevet 15 och reflektera över alla epitet Gud har. "Hoppets Gud" är ett av dem som du ser i versen ovan.

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel

Sidor