Lapplandsveckan

Följ Lapplandsveckans sändningar via deras hemsida. lapplandsveckan.se
Ikväll start gudstjänst 20.00. 
Sedan varje dag måndag till lördag  11.00 Bibelstudium, 20.00 Gudstjänst

Datum: 
2020-07-03 11:00
Plats: 
www.lappis.se