Gudstänst

Söndag 11.00 Gudstjänst. Första offentliga för hösten.

Livesänd via facebook och Youtube
Predikan Kevin Danielsson, Lovsång Caroline Nordlund med team

Datum: 
2020-08-23 11:00
Plats: 
Pingstkyrkan