Evangelisationsresa till Haparanda

Vi åker till Haparanda för att ha sångstund på Second Hand kl. 11.00 och sedan bönegudstjänst i Finska Filadelfia

Datum: 
2020-02-29 09:00