Adventsgudstjänst

Söndag 15.00 Adventsgudstjänst
Predikan Tigleth Malkay
Lovsångsteam från Pingst Boden.

Datum: 
2019-12-01 15:00
Plats: 
Pingstkyrkan