Årshögtid

Söndag 11.00 Årshögtid Pingst Luleå, Vision för 2018
Storsöndag med alla språkgrupper.
Predikan David Sundström
Lovsångsteam,
Nattvard, söndagsskola, årsmötesförhandlingar.

Datum: 
2018-01-14 11:00
Plats: 
Pingstkyrkan Luleå