BLI MEDLEM

Församlingen är en gemenskap med vanliga människor i olika åldrar och med varierande bakgrund. Vi delar tron på Jesus och vill att Han ska vara vår förebild i livets alla skeenden. Tillsammans hjälps vi åt i arbetet att förverkliga visionen om att finnas till för vår stads bästa. Dina gåvor och ditt engagemang är viktigt för helheten.

Du kan bli medlem hos oss om du redan är troendedöpt eller blir döpt.
Troendedop betyder att du först bestämt dig för att Jesus ska vara Herre i ditt liv och sedan låter dig döpas.
Vad Bibeln säger om dopet finner du här.