VÅR TRO

Vi tror att:

     ♦ Gud är större, bättre, mer kärleksfull och närmare än vi kan föreställa oss.
     ♦ Bibeln är Guds perfekta handbok för livet.
     ♦ Jesus är Gud och att Hans liv tydligt visar oss vem Gud är.
     ♦ vi genom att tro på Jesus, Hans död och uppståndelse, kan bli Guds barn.
     ♦ den Helige Ande är Gud och vill bo i oss. Han vill vara verksam i och genom oss.
     ♦ vi har en möjlighet och ett ansvar att välja det goda i stället för det onda och att leva med eller utan Gud. Att tron får praktiska konsekvenser i våra liv.
     ♦ som fortsättning på det liv vi har valt att leva med Jesus här på jorden så finns det ett evigt liv att få i himlen. Våra val här på jorden har alltså ett avgörande inflytande på det eviga livet.
     ♦ att Jesus ska komma tillbaka hit till jorden för att upprätta Guds rike. Under tiden har vi fått uppdraget att sprida budskapet om att alla har en möjlighet att få bli en del av detta rike redan här och nu.

Bibelhänvisningar till varje punkt finner du här.