Vandra i ljuset

Det hinner hända en del på en vecka och jag fick under helgen förmånen att predika både i min hemby Långsjöby och i Storuman, hemkommunens huvudort. Det var roligt att få träffa vänner, familj och syskon i tron där nere i Västerbotten, och att få dela Guds ord och även tankar om min egen framtid. Jag har en del förändringar på gång i mitt liv, men det kan vi ta i ett blogginlägg längre fram :)

Innan jag åkte från Luleå så hade vi en bra fredagskväll med våra tonåringar. Vi läste ett stycke ur Bibeln, samtalade och bad. Det är god gemenskap på våra samlingar och alltid så roligt att få lyssna till ungdomarnas reflektioner och tankar.

I Johannes första brev kapitel ett och verserna fem till tio talar han om att Gud är ljus och uppmanar oss som tror på Honom att vandra i det ljuset. Vad innebär det för mig och dig? Jo, Johannes fortsätter att snacka om synder och att Gud är trofast och vill förlåta oss dem. I samtalet med ungdomarna kom vi fram till att det är bra att ibland rensa ur "källaren" och städa bort gammal smuts och bråte.

Om du tänker dig en källare och vad som händer när du tänder lampan. Plötsligt ser du alla gamla kartonger med bråte som bara tar upp plats, spindelväven i hörnen och kanske en råtta som snabbt skyndar att gömma sig från ljuset. Så kan det vara med våra hjärtan och tankar också, att det liksom blivit lite gammalt, unket och instängt på grund av att det varit mörkt under en lång tid. Därför behöver vi få komma till Gud, Han som är ljuset, och låta Honom visa på vad som behöver kastas, tas itu med och rensas upp. Kanske bär du på bitterhet eller ilska, avundsjuka eller oro. Varför då? Vad är roten till det, vad är det som ligger och gror i mörkret? När vi bekänner vår smärta, våra problem, vår synd mot Gud då är Han så kärleksfull att Han förlåter oss och skickar in städfirman "Helig Ande, förnyelse och förvandling" i våra hjärtan och vårt sinne.
Allt som kommer ut i ljuset blir mindre skrämmande, och när det kommer till vårt inre förlorar det också sin makt över oss. Ett tips är att efter det att du bekänt till Jesus hur det är så snacka med någon du har förtroende för och be tillsammans över det. Det har i vart fall hjälpt mig en hel del :)

När vi vandrar i ljuset säger Johannes att vi får en djupare gemenskap med andra människor som tror på Jesus och att Jesu blod renar oss från all synd. I relationen med Jesus så behöver inte livet bli lättare, svårigheter kan ändå komma, men det blir definitivt bättre och annorlunda i relation till andra människor, först dem som delar ens tro men också till människor som ännu inte tror. Det blir liksom större frihet, och så har man någon att luta sig mot hela tiden - Jesus. Pröva!

"Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss." - 1 Johannesbrevet 1:5-10

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel