Under

Nu har terminen kommit igång på allvar och det känns både spännande och roligt att få träffa våra tonåringar en gång i veckan. I fredags hade vi Youth och fick lyssna till ett fantastiskt vittnesbörd av Jean som kom till oss i höstas efter att ha flytt från Afrika.

Jean berättade att han vid 11 år ålder faktiskt dog. Hans familj befann sig på en stor båt när det inträffade och pappan fick hindra de andra passagerarna att dumpa kroppen överbord. Mamman stoppade honom i en stor resväska tills de kom iland och under ett par dagar andades den lilla pojken inte, han var död. Familjen hade en tro på Jesus som kan göra under och lyssnar på bön. Jean vaknade så plötsligt till liv och var helt oskadd.
Tack Jesus!

Han berättade vidare om sin egen vandring tillsammans med Jesus. Om hur vår Herre ville använda honom till att undervisa och leda andra ungdomar till en djupare relation med Jesus, men hur rikedomens lockelser drog honom bort ifrån uppgiften och nästan bort ifrån tron helt och hållet. Efter en rad profetiska tilltal och en längtan efter förändring mötte han dock Jesus på nytt. Jean fick sedan vara till välsignelse för många unga människor fram till den dag då han tillsammans med större delen av sin familj fick komma till Sverige.

Det var en spännande livsberättelse vi fick lyssna till och vi är så glada över att Jean och hans familj nu är en del av gemenskapen i vår kyrka här i Luleå. Jag tror att Jean, som nu är 25 år, kommer att få vara till stor välsignelse också här. Tillsammans fortsätter vi äventyret med Jesus!

De flesta av oss har inte dött fysiskt ännu, men när vi tar emot Jesus så dör vi faktiskt bort ifrån en syndig natur och föds på nytt till ett liv med Jesus. Det sker en förvandling, ett mirakel!
Döden har blivit som en naturlig del av vardagen, men är egentligen ingen naturlig del av livet utan en fiende. Den skall till slut också besegras och inte finnas något mer. Vilket hopp vi har. Allt på grund av Jesus. Har du lämnat ditt liv i Hans hand? Vänd om och följ Honom. Jesus älskar dig!

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. - Rom 6:3-11

Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. - 1 Kor 15:20-27

Genom Jesu nåd
/Pastor Samuel