Riktlinjer med anledning av Coronaviruset

 

Riktlinjer med anledning av coronaviruset

I nuläget är det stort fokus på Coronaviruset i Sverige, och som församling i samverkan med Pingst nationellt följer vi gemensamma riktlinjer i dessa frågor. Vi tar ett gemensamt krafttag för att på bästa möjliga sätt förhindra smittspridning, inte minst bland de som är i uttalade riskgrupper.

Du kan läsa mer på Pingsts hemsida, www.pingst.se

Vi rekommenderar att ta del av den information som ges via säkra källor samt följa de instruktioner som ges från de statliga myndigheterna.

Krisinformation: https://www.krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se
1177: https://www.1177.se

Eftersom vi är en församling som samlar många människor vill vi uppmana alla som har besökt områden med omfattande smitta (t.ex. Italien, Kina, Iran, Österrike och Sydkorea) att hålla sig hemma från kyrkan under två veckor efter hemkomst och vara uppmärksam på om man uppvisar några symtom såsom hosta, andningssvårigheter eller feber. Denna åtgärd vidtar vi för att visa hänsyn till alla i kyrkan.

 

Vad gör vi som kyrka för att skapa trygghet för dig?

När vi hälsar gör vi det tills vidare utan att skaka hand. Vi kan hälsa genom ord och nickning, hand på hjärtat eller liknande.

Nattvardsfirande kommer att ske med individuella kärl, särkalkar. De som delar ut nattvarden måste alla ha tvättat och spritat sina händer innan nattvardsutdelningen.

Tillhandahåller tvål och handdesinfektion.

Höjer intensiteten på städ och ytdesinfektion i våra lokaler, främst kontaktytor.

Alla våra teammedlemmar tvättar händerna innan de påbörjar sina uppgifter.

 

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

Undvika att röra vid ansikte eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handdesinfektion kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor.

 

Om jag får symtom?

Vid förkylningsliknande symtom bör du stanna hemma. Hos sjukvårdsupplysningen 1177 finns mer ingående information om du skulle uppvisa symtom. Vi rekommenderar att ni följer deras anvisningar. Du kan också ringa Folkhälsomyndigheten 113 13 om du har frågor om Coronaviruset. Sjukanmäl dig och stanna hemma från jobbet om du är sjuk. Även nära anhöriga ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom.

 

Några goda råd

Hjälp gärna människor i din närhet att inte styras av rädsla. Bibeln är tydlig med att vi inte behöver leva i fruktan. Samtidigt tror vi på att agera med vishet och inte utsätta oss själva eller våra medmänniskor för onödig risk eller fara, därav uppmanar vi till försiktighet.

Eftersom vi är en församling som tror på bön, så uppmanar vi dig även att be för att spridningen av detta virus avtar och att inte fler ska bli drabbade.