Messias

Det här blir mitt sista blogginlägg som ungdomspastor i Pingst Luleå. Nu väntar nya äventyr med Jesus utanför Sveriges gränser. Jag får passa på att tacka för 13 fantastiska år! :)
Jag fortsätter lite på temat från förra inlägget om att Jesus ska komma tillbaka med att understrycka att vi behöver fokusera mer på vem Han faktiskt är. Det ger oss ännu större hopp inför framtiden, men också kraft att leva varje dag med och för Honom oavsett hur omständigheterna ser ut. Jesus är vårt hopp, vår fasta klippa och vår tillflykt.
Klicka här för att se en kort video som går igenom hela mänsklighetens historia och vad som väntar oss med fokus på just Jesus (texning till Svenska finns). Han är Messias ("den smorde", Frälsaren) som kom med Guds rike, som låter det växa på vår jord genom sina efterföljare och som en dag kommer tillbaka för att upprätta riket fullt ut.

På vår tonårssamling i fredags spelade vi brännboll och käkade tårta ute i det vackra sommarvädret. Vi läste också ett Bibelord och jag delgav någon tank utifrån det. Stället vi läste var Uppenbarelseboken kapitel 1 och några verser som beskriver Jesus som Segrare, Kung och Herre. När vi liksom blickar upp på Honom och förstår mer av Hans storhet och Hans kärlek till oss så är det som att våra egna problem blir lättare att hantera och den där osunda självcentreringen bryts. I Hans ögon ser vi inte bara kärlek till oss själva utan också kärleken till andra människor, och vi får kraften att räcka ut en hjälpande hand och att dela budskapet om världens Frälsare.

Ta det som en utmaning att under sommaren bygga in en god rutin där du i början av din bön tackar Jesus för den Han är och talar ut vem Han är. Det är inte så att Jesus behöver din påminnelse, Han vet redan vem Han är, men när du och jag bekänner Hans storhet så händer det något med våra tankar och hjärtan.

VEM ÄR HAN DÅ?
Här är några bilder/titlar på JESUS bara från Uppenbarelseboken:

 • A och Ö (Alfa och Omega), början och slutet (1:8, jmf Kol 1:16)
 • Gud, Herren (1:8)
 • Den allsmäktige (1:8)
 • Människosonen (1:13, jmf Dan 7 & Psalm 10)
 • Den förste och den siste (1:18)
 • Den levande (1:18)
 • Guds Son (2:18)
 • Det trofasta och sanna vittnet (3:14)
 • Skaparen (4:11)
 • Lejonet av Juda (5:5, jmf 1 Mos 49:9-10)
 • Davids rotskott (5:5, jmf Jes 11:1)
 • Lammet (5:6)
 • Herden (7:17, jmf Psalm 23)
 • Kristus (12:10, som grund för vårt ord Messias ligger hebreiskans Mashiach, ’en smord’. Den grekiska motsvarigheten är Christós (Kristus))
 • Trovärdig och sann (19:11)
 • Guds Ord (19:13, jmf Joh 1)
 • Kungars Kung (19:16)
 • Herrars Herre (19:16)
 • Morgonstjärnan (22:16, som syns på himlen när det är som mörkast just innan gryningen, den ”kommer med” gryningen)

 

Jesus Du är Kung!
Hjälp mig lyfta blicken och se hur fantastisk Du är. Jag älskar dig Jesus!

Trevlig sommar!
Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel