Lika hos Jesus

I fredags hade vi en härlig bönestund med våra tonåringar. Vi satt i en ring på estraden i kyrkan, sjön några sånger tillsammans och bad, dels tillsammans och dels vid olika stationer.
En av ungdomarna delade ett Bibelord om att vi alla är lika inför Gud och att i relationen med Jesus så gör Han inte skillnad på varken kön, nationalitet eller något annat i sin kärlek till oss. Han älskar oss just bara därför att Han skapat oss och räddat oss. När Han sedan bor i våra hjärtan vill Han leda och forma oss till att bli det Han tänkt att vi ska vara, mer lika Honom själv. Ibland kan det innebära att vi får tänka om, eller kämpa en hel del, men när Guds vilja får ske blir det alltid bättre än vi själva kunde ha drömt om eller tänkt. Och Jesus är med oss i processen.
I Jesus blir det en ny ordning och ett nytt sätt att tänka.

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. - Galaterbrevet 3:28

Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. - Galaterbrevet 5:19-26

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel