LÖFTET GÄLLER DIG!

Det är tid för pingst och försommarens värme har äntligen kommit till vår stad. Från den ena dagen till den andra så ser vi nu tydligt hur träd och blommor reagerar,det växer och blir grönt. Pingst är i kyrkans kalender påminnelsen om Andens ankomst, allt enligt löftet som Jesus gav oss. Och Andens närvaro är lika verklig idag som den var på den speciella Pingstdagen i Jerusalem. Över hela världen idag växer den stora skara kristna som lever med erfarenheterna av just detta. Anden kom ju till oss för att stanna,vara vår hjälpare i livet och tjänsten för Gud. 

Behovet av Anden var stort i den första församlingens tid och behovet har inte minskat idag. De kristna lärjungarna har alltid samma förutsättningar, och samma kamp att gå igenom. Det är stort att om behovet är lika stort så är löftet ännu större, att var och en som tro på Jesus Kristus kan få leva med Andens omedelbara närvaro. Ingen är förutbestömd till att leva utlämnad och ensam, alla är bestämda till möjligheten att leva med Andens närvaro.

Därför kan vi med frimodighet be om Andens hjälp, om Andens stöd, om Andens vägledning. Anden har ju kommit för att stanna hos oss, och för att förmedla sina gåvor till var och en. Det är genom Andens närvaro som vi förmår att förstå skillanden mellan världens system och Jesu rikes system. Här är det skillnad i ganska många saker, och vi har en närhet till att glömma bort detta. Därför är Anden den vägledare, den skillnad som vi behöver i våra liv för att kunna urskilja vad som är sant och rätt i Jesu perspektiv.

Gud välsigne dig!
David Sundström