Inte som jag vill, utan som Du vill

I fredags på vår tonårssamling snackade vi först lite om att Gud verkligen vet hur det är att vara människa och att det är okej för oss att berätta för Gud precis hur vi känner och har det just nu. Han är med, lyssnar och bär oavsett om solen skiner eller himmelen är grå.
Jesus visade oss ett gott exempel på detta när han i Getsemane trädgård kvällen innan korsfästelsen våndas så mycket över vad som väntar att Han till och med ber Fadern om att få slippa ifall det finns en annan möjlighet. Men en viktig del i detta är orden som Jesus avslutar sin bön med: "Men inte som jag vill, utan som du vill.". Viktigast för dig och mig måste ändå till sist vara att låta Guds vilja få ske med våra liv, oavsett vad det skulle innebära för oss. Ett liv i Faderns vilja är ändå alltid det bästa livet och det ger den bästa och mesta frukten, alltså det bästa resultatet. Tänk bara på vilket resultat det blev av att Jesus gick hela vägen och var villig att dö för din och min skull. Tack Jesus!

Efter samtalet fick vi lyssna till Eugen. Han berättade om sitt liv med Jesus från beslutet att bli frälst som 12-åring fram till idag som pensionär. Han uppmuntrade oss att våga lita på Jesus och att ta beslut som för oss närmare Honom. För Eugen var det tre avgörande moment kan man säga som gjorde att han bit för bit växte i sin tro och under tidiga år stadigt rotades i relationen med Jesus. Det första var beslutet att blir frälst. Det fanns en längtan efter Jesus som gjorde att han gick fram till förbönsplatsen i avslutningen på en gudstjänst och önskade att någon bad med honom till frälsning. Det andra beslutet handlade om att bli döpt, att offentligt få visa att Jesus fött något nytt på insidan och bekänna tron och viljan att följa. Det tredje kom några år senare efter en tid av längtan och bön efter mer av Gud. Eugen ville bli döpt i den Helige Ande, en erfarenhet som Bibeln talar om att alla troende kan få uppleva. Det hände till slut och ledde till en än djupare relation med Jesus, ett nytt bönespråk och ett närmare samarbete med den Helige Anden.
Han gav oss sedan flera exempel på när Anden lett honom att säga något speciellt till någon eller hjälpt honom i olika beslut. Många gånger har han fått berätta om sin tro på Jesus för människor som ännu inte tror när han vågat lita på Andens hjälp och ledning.

Livet med Jesus är inte alltid lätt, men alltid ett äventyr. Särskilt när vi släpper taget och litar på Honom :)

"Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: ”Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber.” Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill."" - Matteusevangeliet 26:36-39

Jesus älskar dig!
Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel