Hjälparen

Den Helige Anden
Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg.Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, Sanningens Ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. - Johannesevangeliet 16:5-15

Jesus är på väg mot korset och berättar för lärjungarna om vad som ska hända. De är naturligtvis ledsna över att Han antyder att Han ska lämna dem, men så säger Jesus detta underbara om Hjälparen som ska komma i Hans ställe.
Jesus är fortfarande närvarande, men nu osynlig. Lärjungarna märkte och fick uppleva detta, den Helige Anden hjälpte dem som Jesus hade hjälpt dem, vi kan också få vara med om det.
 
Andens viktigaste uppgift är att visa på Jesu närvaro och att föra människor i kontakt med Honom. Anden visar aldrig på sig själv. Det är Jesus som är i fokus. Vill man ha med den Helige Anden att göra är det alltså bra att söka Jesus. När du märker att din längtan efter Jesus växer, att du upptäckt något nytt om Honom eller helt enkelt märker att din relation till Honom blivit bättre, då kan du vara säker på att DHA varit verksam i dig.
 
Ibland undrar vi som kristna hur det står till med vår gudsrelation. Man kanske tycker att man är en dålig kristen, som kanske varken läser Bibeln eller ber och kanske t.o.m. tvivlar på att man är frälst.
När DHA fått föra oss till Jesus, försöker han få oss att helt och hållet förstå att vi verkligen tillhör Jesus och är Guds barn. Han vill att vi ska bli trygga i detta. Han försöker tala om för oss att vi är älskade för dem vi är. Han använder gärna Bibeln för att visa vad som är sant.
DHA hjälper oss leva kristet, utan honom skulle det vara svårt för att inte säga omöjligt. När vi tar emot Jesus i tro så bor Jesus i våra hjärtan genom DHA. Han finns där och verkar.Vi behöver bara ge Honom utrymme.
 
Jesus sa att lärjungarna inte skulle göra något förrän de blivit ”rustade med kraft från höjden” (Apg 1:8). De skulle få kraft att vittna om Jesus. Vi kallar det att bli döpt i DHA, döpt betyder 'doppad' eller 'nedsänkt', eller fylld av Anden och det är en erfarenhet som alla som följer Jesus kan få vara med om. Ett möte med Anden som ger större frimodighet, vilja och förmåga att berätta om Jesus.
En annan av DHA uppgifter är alltså att ge oss kraft att vara vittnen för Jesus. Det innebär inte bara att tala om Jesus, utan också att leva på ett sådant sätt att människor förstår att Jesus är en verklighet. Gud fyller oss inte med Anden i första hand för att ”vi ska ha det härligt”, utan för att Jesus ska bli synlig för världen. Han vill att vi ska växa i vår tro och att relationen med Jesus ska prägla allt vi är och gör.

Anden ger också gåvor och utrustning, läs gärna 1 Korintierbrevet 12, 13 och 14, och Romarbrevet 12.

Vill du leva ett liv med den Helige Anden, i kraft av Honom? Nyckeln är att be och längta. Att vara som ett tomt lerkärl som öppnar sig mot Gud och längtar att få bli fylld. Ta bönen nedan som ett exempel.

Från ”Jesus kallar på dig” av Sarah Young, sid 102
"DU, SOM VILLE MITT LIV,
OCH HAR SKAPAT MIG EFTER DIV VILJA,
ALLT I MIG KÄNNER DU OCH  OMSLUTER MED ÖMHET,
DET SVAGA LIKAVÄL SOM DET STARKA,
DET SJUKA LIKAVÄL SOM DET FRISKA.

DÄRFÖR ÖVERLÄMNAR JAG MIG ÅT DIG,
UTAN FRUKTAN OCH FÖRBEHÅLL.
HERRE FYLL MIG MED DITT GODA
SÅ ATT JAG BLIR TILL VÄLSIGNELSE.

JAG PRISAR DIN VISHET,
DU SOM TAR TILL DIG DET SVAGA OCH SKADADE
OCH LÄGGER DIN SKATT I BRÄCKLIGA LERKÄRL."

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel