Höstlovsläger

Under helgen som gick hade vi ett ungdomsläger i kyrkan tillsammans med ungdomar och ledare från Gällivare. Vi blev totalt 30 ungdomar, fem ledare och två bonusbarn plus att 15 olika personer från vår församlingen i Luleå ställde upp och hjälpte till med allt från att hämta väskor vid tåget till att laga lunch eller middag.
Jag känner en stor tacksamhet till Jesus för allt som blev så bra och en stor tacksamhet till alla suveräna människor i församlingen. Vi hade god gemenskap, många roliga aktiviteter och fina samlingar med bön, lovsång och Guds Ord. Ungdomarna trivdes och alla fick nog med sig något hem, fina minnen och uppmuntrande, utmanande och utrustande undervisning.

Våra bibelsamlingar utgick alla ifrån 1 Johannesbrevet som talar om Guds kärlek till oss, om att vandra i Guds ljus som ger gemenskap med Herren själv och med andra som tror. Kärleken fördriver rädsla och förvandlar vårt sätt att tänka och handla så att vi kan älskar andra och oss själva på ett djupare och kanske annorlunda sätt. Gud är Kärleken och Han bjuder in oss till en livgivande gemenskap där Han som skapat oss ger frid, mening och riktning i våra liv.
Gud är också Ljuset som vi behöver för att se synden i våra egna liv så att vi kan komma till Honom och få förlåtelse. Brister uppenbaras och helas i Hans underbara kärleksfulla närhet. Ljuset hjälper oss naturligtvis också att se var vi är på väg och vilka behov vi och andra runtikring oss har. I ljuset ser vi bättre hur vi kan hjälpa och älska varandra.

Det var extra spännande att se hur väl ungdomarna hanterade uppgiften vi gav dem att under drygt två timmar producera en film på temat "Kärlek" utifrån just 1 Johannesbrevet. De delades upp i fyra grupper och efter planering, agerande, filmning och redigering hade vi strax fyra roliga och tänkvärda filmer att titta på till kvällen. Tre av dem visades också på söndagens gudstjänst.

Tack Jesus för en spännande och rolig helg! Tack Jesus för alla härliga ungdomar! Tack Jesus för församlingen!

Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss. - 1 Johannesbrevet 1:5-10

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. - 1 Johannesbrevet 4:9-10

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss.  - 1 Johannesbrevet 4:18-19

Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? - 1 Johannesbrevet 5:1-5

Jesus älskar dig! Vill du vända om och följa Honom?
Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel