Gud är redo att gå långt för att få möta dig!

I Lukas 15 så får vi läsa tre olika liknelser som Jesus ger till de skriftlärda och fariserna när de kommer. De är arga för att Jesus sitter i samma bord som syndarna och umgås med dom. Då berättar Jesus liknelsen om det förlorade fåret. 

¨1Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. 2Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen umgås med syndare och äter med dem.« 3Då gav han dem denna liknelse: 4»Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? 5Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. 6Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. 7Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.¨

Jesus är syndarens vän. Han finns inte för att vi som är kristna för vi har ju fått möta honom. Jesus han har kommit för de sjuka, svaga och de som inte någon vill vara med. Om man har 99 får och en springer iväg i en öken som troligtvis farligt och en väldigt svår uppgift för en herde. Men Jesus han är redo att gå långt för att få möta dig med sin kärlek. Spring inte ifrån Gud utan vänd dig om och ta emot den kärlek som han ger. När du gör det så blir det en stor fest i himmelen. Låter ju inte helt dumt. 

Kom ihåg att JEsus älskar dig otroligt mycket och han vill dig väl. Han vill möta dig trots om du är kristen eller inte. Så vänd om och ta emot det som Gud vill ge dig 

Gud välsigne dig

Kevin Danielsson