GLAD PÅSK!

Så är det dags att fira påsk igen, vilket många gör med stor glädje och tacksamhet. Påskens djupa innebörd handlar ju om vad Jesus gjorde på korset och att döden inte fick sista ordet. Det är mycket och många som vill ha sista ordet för att få segra och bestämma, och i våra liv verkar det som om döden får det utrymmet. Men påskdagens berättelser om en tom grav säger något helt annat, de berättelserna säger att livet segrade och döden förlorade sitt grepp. Att det finns hopp om ett evigt liv, hopp om en dag av uppståndelsekraft som skall beröra våra liv. 

Inför det som Jesus gjorde formas det en ödmjukhet och vördnad, och den kan fördjupas allt mer när vi begrundar påskens innebörd. Och redan nu får vi ta del av denna uppståndelsekraft i våra liv genom förlåtelsen och det nya livet som föds i oss.Den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla är förbi och något nytt har kommit. Så när vi lever i gemenskapen med Jesus idag, är det på grund av uppståndelsen det sker. Den Helige Andes närvaro är som en uppståndelsegåva av liv och Anden förmedlar uppståndelsekraften till oss när vi behöver den.

Så, låt oss fira påsk med glädje och förundran! 
Jesus lever och graven är tom!