Gemenskap med Jesus

I fredags tränade vi bön på vår tonårssamling.
Hur tränar man bön, kanske du undrar. Det kan man göra dels genom att se till att ta tid för det, träna sig i prioritering, uthållighet och lyssnande och se hur det över tid växer fram en större längtan och glädje. Vidare kan man göra det genom att pröva på olika former av bön, typ att be på olika sätt. Vi inredde kyrkan med olika bönestationer och gick sedan runt och tog tid för de olika grejerna. Nedan finns några av stationerna i form av bönetips.
Du kan naturligtvis hitta din favoritplats att vara ensam med Jesus varsomhelst, din egen bönevrå. Jag gillar naturen, bastun eller vardagsrumssoffan, men en kompis till mig trivs bäst instängd i en liten garderob med Bibeln, ett anteckningsblock och en ficklampa. Sen är ju Jesus med precis hela tiden så en kort bön lite nu och då gör stor skillnad, kanske under ditt toabesök eller på fikarasten.
Njut och ha kul, men kämpa också på i uthållighet. Vilken förmån att få umgås med Jesus!

Kom ihåg:
Vi är Hans barn, Han är vår Far. Bön handlar om gemenskap där vi får tala till Gud och Han till oss.
Vårt normala tillstånd är att vara tillsammans med Honom. Att få leva varje dag med Hans Ande i vårt inre och ledas in i goda gärningar som Han förberett för oss. Det är onaturligt att inte leva i relation med Gud, att inte samtala med Honom, att inte lyda Honom, att inte följa Honom. Gud skapade oss till gemenskap med Honom, till sin avbild (1 Mos 1:26, 31; Ps 8:4-10), och före fallet bodde Guds Ande i människan. Vi skulle reflektera Guds härlighet. När Gud såg på människan såg Han sig själv. Genom tron på Jesus kommer Guds Ande och tar plats i människan igen och relationen återupprättas för att sedan fördjupas mer och mer. Förståelsen av att Gud är den ende som kan göra dig normal gör att du jagar efter att få tag i Honom.
Vi borde vara ett synligt uttryck för en osynlig Gud. Han har skapat oss att behöva Honom.
Normalt är att höra Guds röst och att handla efter den och det kräver träning :)

Sedan befallde han [Jesus] sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. - Matteusevangeliet 14:22-23

Bönetips:
Bönevandring - En möjlighet att prata med sin Skapare och samtidigt njuta av naturen, eller be för människor som passerar dig på stan.

Böner från Bibeln - Be över saker du läser eller använd de böner som finns nedskrivna och gör dem till dina egna. Psaltaren är full av böner.

Behov & längtan - Det är kanske här vi hamnar först i vår tanke när vi tänker bön. Listan på behov kommer fram och det är då lätt att jaget hamnar i centrum. Vilken typ av önskemål bör vara en del av vår personliga bönetid? Visst, vi kan uttrycka vanliga personliga behov som hälsa, önskningar, penga- eller jobbsvårigheter, skolbehov, relationsbehov, osv. Men vi vill också att våra önskemål ska reflektera Guds vilja för oss. Det inkluderar att söka det som hör Guds rike till och det som är evigt. Att Jesus får vara i centrum och förvandla oss. Be till exempel regelbundet igenom varje frukt av den Helige Ande och be Gud att utveckla bilden och heligheten av Jesus inom dig. Det står om frukterna i Galaterbrevet 5:22–23.

Förbön för andra - Som efterföljare av Jesus är vi kallade att liksom stå i gapet för andra.
Be för: Andliga och fysiska behov hos vänner, familj, kollegor, klasskamrater & människor vi stöter på (servitriser, försäljare, lärare, läkare, osv.); Andlig tillväxt, mognad och skydd för nya kristna; Stor väckelse och andligt uppvaknande, att man förstår sitt behov av Jesus och vill ta emot Honom (lokalt, nationellt och globalt); Mission och evangelisation, be att vi som en kropp av troende skulle få vara Hans vittnen i Luleå, norra Sverige, Skandinavien och till världens ände (Matt 28:18-20, Apg 1:8); Våra politiker (1 Tim 2:1-2); Vårt land (Jer 19:7); Asylsökande; ...

Lögner och sanningar - Vi tror på lögner varje dag. "Du är inte bra nog. Ingen tycker egentligen om att vara med dig. Du förtjänar inte att bli älskad. Du är inte stark nog." Varje dag är det något nytt.
Kanske jämför du dig själv med vad du ser runtomkring dig. Genom att identifiera dessa lögner tillåts du möta Guds Ande för att bli förnyad. Byt ut lögnerna mot Sanningen idag!
Här är en liten enkel övning du kan göra för att konkretisera det hela. Medan du tittar på din egen reflektion i spegeln, skriv ner varje lögn eller negativ tanke som du tänker om dig själv med en blyertspenna. Skriv ner dem detaljerat. Detta är saker som binder dig och behåller fokus på dig själv och inte på Jesus. Detta är saker som hindrar dig från att ta steg framåt och leva ut vem Gud skapat dig att vara. Efter att du skrivit ner lögnerna, inbjud den helige Anden att komma och fylla dig med sanning. Jesus dog för din frihet från dessa lögner. Plocka upp en tusch- eller bläckpenna och skriv över lögnerna med sanningen om vem du är i Jesus. Titta in i spegeln igen och säg sanningen till dig själv om vem Gud säger att du är. (Joh 1:12, Ps 139:13-18, 2 Kor 5:17, Fil 1:6, 1 Pet 2:9, 1 Mos 1:27, Jer 29:11).

Människofiskare - Be specifikt om frälsning för dem som ännu inte känner Jesus. Skriv ner namnet på en eller några människor som finns i din närhet som ännu inte känner Jesus. Be sedan ”Herre utgjut av Din Ande över (namn på personen) och”: ”Överbevisa honom om hans synd och separation från Dig”
(Joh 16:8), ”Uppenbara för honom vem Du är och vad Du Jesus har gjort för honom”, ”Öppna hans ögonen så att han förstår” (Ef 1:18), ”Ta bort den andliga blindheten” (2 Kor 4:4), ”Dra honom till dig på ett kraftfullt sätt” (Joh 6:44), ”Håll Satan på avstånd från honom. Beskydda honom från att Satan stjäl Ditt ord från honom” (Luk 8:12), ”Jag ber att nåd och barmhärtighet ska omsluta honom” (Ps 103:1-5), ”Hjälp mig att vara villig och ivrig att vara det medel Du använder för att rädda och befria honom. Herre, visa mig hur jag ska leda honom till Dig, Jesus” (2 Kor 3:3, 1 Pet 3:15), ”Sänd människor i hans väg som blir ett vittne för Dig, Jesus” (Luk 10:2).

Bekänna synd - Jag har funnit att genom att be Gud avslöja mina tillkortakommanden dras jag närmare Honom. Vi kan bekänna synder i tanke, attityd och tal, synder i relationer till andra, och även synder mot uppdraget eller försummelse (att inte följa vad Guds ord säger). Det är viktigt att komma ihåg att syftet med detta INTE är fördömelse. Målet är att ha en rätt relation med din Himmelska Fader. Att komma Honom närmare och mer tydligt få se Hans kärlek i och genom dig. Han förlåter dig dina synder om du bekänner och vänder om. Det finns ingen synd som är för stor för Honom! (1 Joh 1:9, Rom 8:1)

Stilla begrundan - Ta tillfällen att sitta ner, reflektera och lyssna till vad Gud har att säga dig. Skriv gärna ner dina tankar, en loggbok/dagbok. Inbjud Anden att lära dig hur du stillar ditt sinne och ditt hjärta med Hans sanningar. Med våra upptagna liv är det en kamp att göra detta, men det är verkligen så viktigt.
Hur kan vi ha ett samtal med Gud genom bön om det endast är vi som pratar? Det fungerar bara inte. Låt oss stanna upp, bara för några få minuter, och se vad Gud har att säga.
Förberedelse – Förflytta dig från kontroll till mottaglighet. Stilla ner dig själv inför Gud och inbjud Honom att tala till dig. Läs – Välj ut ett ställe i Bibeln och läs det sakta några gånger. Föreställ dig vad som händer. Undersök varje persons perspektiv. Ställ frågor till texten: Vad är huvudpoängen? Vad sticker ut enligt dig? Vad säger texten om vem Gud är? Vad säger texten om oss människor? Förvänta dig att Gud ska tala till dig. Reflektera – Sitt tyst och tänk på vad du läst. Läs det igen. Svara – Tala eller skriv ner det du hör, lär dig, tänker, känner. Sök Gud. Vila – Vila i gott lyssnande och mottagande. Håll dina ögon fixerade på Honom. Den Helige Andes uppgift är att förvandla dig. Ge Honom tillåtelse att få göra det Han vill. Beslut– Låt sanningen förändra dig inifrån och ut och påverka hur du lever. Hur ser livet ut när Sanningen bär frukt i ditt liv?

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel