ETT GOTT NYTT ÅR!

 

ETT GOTT NYTT ÅR!

Så har vi öppnat upp 2021 och vi undrar vad det året kommer att innebära, eftersom 2020 var ett sådant speciellt år framför allt genom pandemin. Kommer allt att återgå till det vanliga eller är påverkningarna långsiktiga? Oavsett hur det nu blir lever vi i tron på Guds nåd och närvaro, att Herren aldrig kommer att överge oss. Att oavsett vad våra liv innebär, kan inget skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Jesus närvaro ger oss hopp i varje minut vi upplever, varje ögonblick är ett ögonblick av nåd.  

Eftersom gemenskap är en livsnödvändighet för människan, ber vi i Pingst Luleå om att smittan ska minska och de mänskliga mötena öka. Vi längtar efter gudstjänster, bönegemenskap, bibelsamtal och kyrkkaffe. Vi längtar efter samtal om livet, att höra någon annans berättelse om livet, efter kramar och handslag. Vi längtar efter långa middagar och tebjudningar med släkt och vänner.

Jag hoppas och ber att 2021 skall få bli ett gemenskapens år, där relationerna fördjupas som aldrig förr. Där äktheten i samtalen har fått nya dimensioner,  där de verkliga frågorna får ta större plats. Jag hoppas och ber att 2021 ska få vara ett år där Pingst Luleå 2021 får fortsätta att välsigna vår stad med sin närvaro och gemenskap.

1 KOR 1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre.