En snickares berättelse

Det är en förmån att få träffa ungdomarna på fredagskvällarna. Det är ett härligt gäng och spännande att se hur de utvecklas som personer och i sin tro. I fredags reflekterade vi en stund över vad församling är och vad vår roll i den kan vara. I Petrus första brev beskriver han Jesus som en levande sten och att även vi blir levande stenar i ett andligt husbygge när vi kommer till tro på Jesus. Det är en fin bild Petrus använder på att vi alla behövs och hör ihop. Ensam är inte stark utan tillsammans bygger vi något stabilt och hållbart, genom våra enskilda gåvor och talanger, naturligtvis med Jesus som grund och byggmästare. En annan text i Bibeln kallar Jesus för hörnsten och vår gäst för kvällen berättade lite om hur viktig hörnstenen var för hela bygget när man byggde hus förr i tiden. Hörnstenen var tvunget att läggas först, annars blev allt annat fel.

Under kvällen hade vi besök av Enar som förutom sin kunskap inom snickarbranschen också delade med sig av sin livsberättelse och vägen till mötet med Jesus. Tonåringarna och vi som ledare satt på helspänn när vi fick lyssna till hur livet vändes från mörker till ljus och hur Jesus använt både unga grabbar och en sjuksköterska för att nå Enar i hans kamp och funderingar. Sjuksköterskan sa "pröva med Jesus" i en stund då livet var som mörkast. Grabbarna frågade Enar om han ville bli frälst och då hade han bestämt sig för att svara "ja" ifall någon skulle ställa frågan. Killarna var inte riktigt beredda på svaret och vände sig till en pastor för att få lite hjälp. Så mötte Enar Jesus när han var ungefär 40 år och har sedan dess aldrig ångrat beslutet att följa Jesus. 33 år senare talar han varmt om Guds trofasthet och kärlek. "Livet förändrades helt och Gud har svarat på bön så många gånger" säger han "Gud gav mig till och med en fru eftersom han visste att jag inte klarade mig ensam". Tillsammans har Gun-Marie och Enar kunnat bygga ett liv på Hörnstenens grund och fått erfara hur Jesus hjälper, leder och ger kraft i livets alla skiftningar.

Enar berättade bland annat om den gången när han var iväg och fiskade i fjällen, något han gjort många gånger i livet, men den här gången hade det väl inte gått så bra att få nån fisk. Så vid ett tillfälle bad han till Gud och sa: "om du älskar mig kan du väl ge mig en fisk". Enar hann inte mer än avsluta meningen innan det röck till i spöt och så kunde han veva in en fisk. Det var en av de minsta fiskar han fått, kanske för att han skulle hålla sig ödmjuk och inte skryta, men ett tydligt bönesvar.
Enars vandring med Jesus har varit spännande, inte alltid lätt men alltid bättre med än utan Honom. Det är ju så att husbygget får rätt riktning när Hörnstenen kommer på plats och ger förutsättningar för en stabil grund.

Vet du att Jesus älskar dig också! :)
Känner du Honom? Hur ditt liv än är så vill också jag ge dig rådet som Enar fick. Pröva med Jesus!

"När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den skall inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem.
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet." - 1 Petrusbrevet 2:4-10

"Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud." - Efesierbrevet 2:20-22

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel