En man av Guds hjärta

I fredags hade vi kill- och tjejsnack på vår tonårssamling. Karolina, en av våra ledare gick iväg med tjejerna och så fick jag lite tid med killarna. I båda grupperna pratade vi relationer och hur Gud vill att vi dels allmänt behandlar varandra, men också hur vi ska förhålla oss till kärleksrelationer och intimitet. Vi killar snackade en hel del om att vara en man av Guds hjärta och vad det innebär. Det finns mängder av exempel vi kan hämta ur Bibeln, och naturligtvis kan det mesta appliceras rakt av även på kvinnor, allmänmänskliga grejer helt enkelt.

Några grabbar vi kollade lite extra på var David, Noa, Kaleb och Gideon. Killar som inte alltid gjorde allt rätt eller var perfekta på något sätt, men där inställningen, ödmjukheten och viljan att göra rätt ändå fanns. När det blev så enormt fel för kung David ångrade han sig djupt och valde att be Gud om förlåtelse. Det visar ändå på karaktär och vilja till förändring. Noa höll trofast ut trots både hån och extremt lång tid. Kaleb litade mer på Gud än människor och valde att inta nya tuffa områden trots hög ålder. Gideon var till en början något av en fegis, men när han förstod att Gud var med så vågade han gå och fick vinna seger trots extremt dåliga odds och där all mänsklig logik sa att det inte skulle kunna vara möjligt.

När vi läser Bibeln ser vi många kvalitéer som Gud gillar och vill att vi strävar efter, ja sånt som Han faktiskt också hjälper oss att växa i genom vår relation med Jesus och den Helige Andens verk i oss.
Några exempel är att (vara): sanningsenlig, kärleksfull, rättfärdig, villig att söka råd av andra, trogen, uthållig, ödmjuk, livsglad, beroende av Gud, förtröstar på Guds ord, litar mer på Gud än sig själv, trofast, längtade efter Guds rike…

Fler exempel hittar vi i Galaterbrevet kapitel 5 och vers 22-23 där Paulus talar om vad frukten, alltså konsekvensen, blir av ett liv där den Helige Anden får leda och forma, arbeta med oss. Vill vi bara böja oss inför Herrens kärleksfulla hand och lyda så leder Han oss till större likhet med Jesus. Det är att vara en man eller kvinna av Guds hjärta. Då blir också alla våra relationer bättre och mer sunda. I killsnacket tog vi med oss de här tankarna in i snacket om tjejer och framtida äktenskap. När vi söker efter, hittar och ska börja leva med en tjej så mår hon bra av att vi formats av Guds kärleksfulla hand och i ett liv där Jesus får vara Herre, leda och staka ut vägen, och där Guds ord värderas högt blir också relationen sund, inte minst på det allra intimaste planet. Det betyder inte att allt är lätt eller kommer att vara perfekt, men det finns hela tiden en tredje person med i gemenskapen som hjälper, ger vishet, kraft och trygghet - Gud själv!
Att älska är ett beslut. Vill du först älskas av Gud och lära älska honom tillbaka?

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. - Matteusevangeliet 6:33

Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. - Gal 5:19-26

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel