En fridfull jul

Jul, en speciell tid på året och för många några extra dagars ledighet och tid med familjen. En tid av hopp, glädje, frid och kärlek. En del saknar tyvärr mycket av detta och vi får be en bön för de utsatta och behövande mitt i vårt eget kring julen. Kanske finns det också någon vi kan räcka en hjälpande hand eller säga ett uppmuntrande ord till.

I fredags hade vi julavslutning för våra tonåringar. En riktigt bra kväll med pizza, frågesport, lekar, efterrätt och gemenskap. Det var extra roligt att några nya dök upp och gruppen har under hösten vuxit i antal. Vi fick också med oss ett Guds ord på vägen och reflekterade en stund över det förunderliga i att kungars Kung, Gud själv, blev människa och föddes hit till jorden under ganska vanliga men ändå ovanliga förhållanden. Änglarna förkunnade hans ankomst med glädje, profeters hopp infriades och nytt hopp om framtiden växte fram. Kärleken själv som kom med frid till alla som vill ta emot.

De senaste dagarna har jag läs och funderat över inledningen i Matteusevangeliet. Jag förundras över Guds otroliga planering och sinne för detaljer. Gång på gång berättas det att händelser kring Jesu födelse och hans först år på jorden hade förutsagts av profeter många hundra år tidigare. Jungfrun skulle bli havande, alltså hon som inte varit med någon man, ett underHan skulle födas i Betlehem, fly till Egypten och bosätta sig i Nasaret.

När vi läser Gamla testamentet, alltså den första delen av Bibeln som i tid utspelar sig innan Jesus föddes, i ljuset av det som händer i Nya testamentet så förstår vi att Gud på ett mästerligt sätt hade planerat och bestämt att Frälsaren, Messias, skulle komma till jorden just då och där. Berättelsen har hela tiden pekat fram emot Konungens ankomst och det försoningsverk han skulle komma att genomföra. I Nya testamentet når historien sitt klimax och leder oss in mot resultatet och den avslutande akten. Jesus visade oss vem Gud är och vad Han vill med våra liv, en inbjudan till gemenskap med vår Skapare.

"Kärt barn har många namn" heter det och ibland kan det nästan vara förvirrande med alla olika begrepp. Namnet Jesus, eller Yeshua på hebreiska, betyder "Gud räddar" och det blev Hans tilltalsnamn, men det var också Hans uppdrag och identitet. Utöver det fick Jesus många titlar eller attribut. På Bibelns tid var ett namn något mer än bara ett namn, det var också en beskrivning av personen. Namnet Immanuel som Matteus nämner är alltså mer av en beskrivning av vem Jesus är, Han är "Gud med oss". Läs om hur Matteus beskriver Jesu födelse här nedan och fortsätt sedan gärna läsa i kapittel två om profetiorna som uppfylls.
Messias, Frälsaren, Konungen, Gud själv - Jesus kom ner till vår nivå och Han ger oss kärlek, frid, glädje och hopp.

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. - Matteusevangeliet 1:18-25

Kanske är det så att Gud också tänkt något underbart om våra liv och vill leda dig och mig på ett mästerligt sätt? Jag tror det. Vad vi behöver är att lita på Honom, att tro helt enkelt.
Som avslutning vill jag ge dig tipset att kolla på fyra korta filmer som handlar om just frid, glädje, hopp och kärlek så som Bibeln beskriver det. Teman som alltid är aktuella, men kanske lite extra nu under julen. Filmerna kommer du till om du klickar på den här texten. Sidan du kommer till innehåller även en djupare beskrivning och ytterligare material kring ämnet. Allt är på engelska. Filmen om kärlek är i skrivande stund inte färdig, men den kommer nog lagomt till fjärde advent. Ett skäl att återkomma till sidan alltså. :)

Önskar dig en fridfull jul!
Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel