DOPSKOLA

(Bibelverserna är hämtade från Svenska Bibelsällskapets översättning, Bibel 2000. Vill du läsa mer ur Bibeln direkt på nätet kan du besöka deras hemsida, www.bibeln.se, eller Svenska Folkbibelns översättning på www.folkbibeln.net.)

Före dopet behöver man förstå att man har ett nytt liv tillsammans med Jesus när man tagit emot Hans förlåtelse, vänt om från synden och gjort Honom till Herre i sitt liv.

Gud älskar dig

    - Guds gränslösa kärlek. – Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Johannesevangeliet 3:16) 
    - Gud tog initiativet. Han älskade först. – Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. (1 Johannesvenageliet 4:9-10) 
    - Medan du ännu var en syndare.Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. (Romarbrevet 5:8)

Du är en ny skapelse

    - Jesus har flyttat in i ditt liv. Du är Hans.men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. (Galaterbrevet 2:20)
    - 
Ny skapelse. Inte bara en förbättrad människa.Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. (2 Korintierbrevet 5:17)

I dopet

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteusevangeliet 28:19-20)

Jesu befallning till oss som församling är indelad i tre steg:

    - Bli en Jesu lärjunge – vänd om och följ Jesus
    - Bli döpt
    - Få fortsatt undervisning

Varför ska man döpas?

    - Synden kom till världen och skiljer oss från Gud. Synden gör att vår ande (där troslivet finns) dör. Så även kroppen en gång.Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. (Romarbrevet 5:12)

    - Frälsningen (född på nytt) återupprättar den brustna relationen. Den börjar om.Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Nikodemos svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” (Johannesevangeliet 3:1-8)

    - Den gamla människan dör, begravs och uppstår med Jesus.Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. 6Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7Ty den som är död är frikänd från synden. 8När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom. (Romarbrevet 6:4-8)

Alltså: i dopet visar vi Gud och människor att vi lämnar det gamla livet, begraver det och lever ett nytt liv med Jesus.  Dopet blir en bekännelse om att Gud gett mig nytt liv på insidan.

Vem kan döpas?

    - Den som personligen tror på Jesus.Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. (Markusevangeliet 16:16)

    - Den som omvänt sig, det vill säga lämnat den gamla vägen och ångrat sin synd.Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. (Apostlagärningarna 2:38)

    - Den som personligen tar sitt eget beslut.Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. (Matteusevangeliet 3:13)

Alltså: Den som tror på Jesus och vill följa Honom efter eget beslut kan döpas.