Berätta om Jesus

Att få berätta om Jesus för någon som inte känner Honom är en förmån och ett viktigt uppdrag. Det är inte alltid lätt. Först det att våga börja prata och sedan att veta vad man ska säga. Petrus säger i sitt första brev att vi alltid ska vara "beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp" (1 Pet 3:15b).
Men det behöver faktiskt inte vara så svårt. Om du har en tro på Jesus har du faktiskt en hel del att säga, berätta bara om din egen upplevelse och varför du tror. Var inte rädd för hur du skulle ha sagt eller vad du glömde att säga. Lita på det Jesus sagt och låt Anden leda: "Men ni skall få kraft när den Heliga Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig..." (Apg 1:8).
Vi har världens bästa budskap!

Ibland kan det dock vara bra att ha lite hjälp och vara förberedd. En enkel illustration kan göra att man kommer ihåg det viktigaste och känner sig tryggare i berättandet om vad Jesus gjort och varför det är så viktigt att lämna sitt liv till Honom.
I fredags övade vi på det som kallas "Broillustrationen" och försökte lära oss att berätta den för andra. Det var spännande att se ungdomarnas iver och glädje, men också trevande osäkerhet, när de delades upp i grupper om två och två utrustade med papper och penna. En del tog lång tid på sig och utvecklade tankar och resonemang, andra skyndade sig igenom men fick nog ändå med det viktigaste - att Jesus är nyckeln till gemenskap med Gud.

Nedan finns en länk till en video med just den här illustrationen beskriven på ett enkelt sätt. Den kan du säkert lära dig utantill om du övar några gånger. Alla detaljer behöver inte vara med, men tänk på frågorna: "Varför behövde Jesus dö?" och "Hur kan jag ta emot Jesus i mitt liv?" . Du kan sedan använda dig av den på en restaurang eller vid ditt eget köksbord genom att enkelt rita upp den på en servett eller ett papper för din kompis. Lycka till!

Känner du inte Jesus än? Titta på filmen och följ instruktionerna. Berätta sedan om ditt beslut för någon som känner Jesus redan. Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare. :)

Film: Broillustrationen (OBS! på engelska)

"Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal... Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud." (1 Petrusbrevet 3:15-16, 18)

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel