Att vara med i en smågrupp!

Det är många saker som vi har lärt oss av Coronatiden och bland annat har vi sett på nytt behovet av gemenskap. Distansiering påverkar oss, isolering är aldrig bra för oss människor för vi är inte skapade för ensamhet. Bibelns undervisning har en bra lösning på hur man bygger församling. Tanken är att man både möts många till gudstjänst och med några till smågrupper, det är två ben som församlingen står på i sin gemenskap.

I Pingst Luleå vill vi bygga med livsnära smågrupper, där vi delar livet och tron med varandra och vår förhoppning är att du också vill vara med i en sådan. Om du inte är med så kan du höra av dig så lotsar vi dig till en grupp, och om det behövs så startar vi en ny grupp. Det är flera nya grupper på gång just nu och det är så spännande att få följa hur det går.

I den lilla gemenskapen finns möjlighet att dela livet och hjälpa varandra till ett tydligare lärjungarskap, att be för och med varandra. Hit kan man också bjuda med vänner som är nyfikna på vem Jesus är. I den lilla gruppen kan det bli lättare med det nära samtalet och de djupare frågorna. Något som är svårt i den större gemenskapen.

Jag ser fram emot att få höra av dig!

David Sundström