Att vara buren av Gud

I Psaltaren 68:20 står det följande; "Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning."  Den versen fanns hos mig under hela förra veckan och gav verkligen input till min gudsbild. Vad innebär det att vara buren av Gud, i alla våra livsdagar? På vilket sätt bär Gud oss och vad ger det för konsekvenser?

I min personliga reflektion hamnade jag mycket i att få ha Guds närvaro i mitt liv, och hur mycket detta betyder för min tro och vardag.Utan den närvaron blir livet fattigare och svagare för då handlar det enbart om min egen kraft och förmåga. När livet får bottna i att Guds kraft och förmåga bär mig, öppnar sig trons rymd och äventyr. Då kan det omöjliga bli möjligt, då kan förlust förändras till seger, synd kan bytas ut mot nåd och kärlek, svaren kan komma på mina enkla böner.

Kom ihåg att du är buren av Gud om du vill det, inbjuder honom att göra det. Välkomna honom som bärare av hela ditt liv! 

Hälsningar
David Sundström/pastor