ATT FORTSÄTTA VARA FÖRSAMLING!

ATT FORTSÄTTA VARA FÖRSAMLING!

JOH 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.  Med de orden ger Jesus oss ett råd i livet, nämlingen att ha trons riktning mot honom.  När våra hjärtan upplever brottningen med livet så har vi kvar grundhållningen att rikta oss mot Jesus. Hans närvaro och påtagliga frid ger oss möjligheter att hålla rätt kurs i livet. Vi är mitt just nu uppe i en svår och orolig tid, och då får vi av nåd hjälp att fortsätta leva som en lärjunge och tillsammans som församling.

Just nu håller vi på att ställa om och hitta nya vägar att vara församling, att betjäna varandra och människorna runt omkring oss. Därför blir den digitala världen viktigt, därför blir telefonsamtalen viktiga, därför blir sms och mail viktiga. Jag har själv upplevt det när jag var sjuk hur människor hörde av sig och frågade hur läget var, och det var tacksamt att ta emot den omsorgen. Så fortsätt att kontakta på det sätt som är lämpligt människor omkring dig.

Vi hoppas på att du följer de webbsändningar som pågår via Facebook varje vecka, och där kan du vara med om bön, lovsång, gudstjänst och uppdateringar om läget i församlingen. Snart kommer också ett brev hem till alla er i församlingen med lite mera av detaljerad information.

Det finns en hel del uppgifter i vår gemenskap där kanske just du passar in, och det vore stort att få samtala med dig om detta. Just nu och inför sommaren
kommer det att finnas utrymme och möjlighet att hjälpa till.  Hör av dig till mig på pastor@lulea.pingst.se, 0920/220815.

Med önskan om Guds rika välsignelse.
David Sundström/pastor