Att betjäna andra

På tonårssamlingen i fredags talade vi om att betjäna andra. Tankar som många gånger går tvärt emot vårt samhälles påtryckningar om att sätta sig själv först och samtidigt i linje med vår tids växande behov av att hjälpa människor i nöd. Det är spännande och utmanande att få försöka spegla sitt eget liv i Guds ord i samtal med andra. Jesus säger: ”Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.”
Oj, vilken tuff utmaning kan tyckas. Och det kan det verkligen vara, just det att sätta andra först. Med Jesu kärlek i hjärtat och Hans exempel i sinnet går det naturligtvis lättare, men det krävs också vilja och uthållighet. Att lämna över ratten till Jesus och liksom låta honom köra bilen, alltså leda ditt och mitt liv, är nog nyckeln. Vi får börja litet och i det vardagliga med kärleksfulla små handlingar. Sen växer det över tid i relationen och vandringen med Jesus.

Tonåringarna visade på stor vishet trots låg ålder och en vilja att få berätta om Jesus för andra eftersom Han både hjälper oss att skifta fokus från oss själva och ger kraft att hjälpa någon annan. Ta gärna själv en stund och reflektera över texten vi läste och ta hjälp av frågorna som följer.

"De kom till Kafarnaum. Och när han [Jesus] var hemma igen frågade han dem: ”Vad var det ni talade om på vägen?” De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: ”Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.” Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: 37”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig.”

Var det något i texten som fångade din uppmärksamhet?
Vad berättar texten för oss om Gud?
Vad berättar texten för oss om människan?
Vad berättar texten för oss om ett liv som behagar Gud?

Fundera sedan på vilken skillnad Guds ord gör i ditt liv och försök omsätta den under dagarna som ligger framför dig.
Jesus älskar dig och alla dem du möter! :)

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel