BLOGG

Jesus alltså! :)

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det...

Jesus är nog

"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.." - Efesierbrevet 2:8-10

Onådda folk

"Och bud­ska­pet om ri­ket skall förkun­nas i he­la värl­den och bli till ett vitt­nesbörd för al­la folk. Se­dan skall slu­tet kom­ma." - Matteusevangeliet 24:14

Namnet Jesus

"Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss." - Apostlagärningarna 4:12

I söndags predikade jag över kapitel fyra i Apostlagärningarna och det handlar mycket om vad som händer när vi lever i tro med Jesus och berättar för andra om Honom. Han bär namnet över alla andra namn och Han är den ende som kan rädda oss. I tro på Jesus och i kraft av den Helige Ande så kan både under och mirakler ske när vi ber i Jesu namn eller talar med andra om vem Han är. Liv blir förvandlade.

Nytt år, Gud är god

"Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit... Lugn! Besinna att jag är Gud, upphöjd över folken, upphöjd över jorden." - Psalm 46:2, 11

Verserna ovan stack ut för mig när vi idag läste psalm 46 under morgonbönen. Tänk att vi alltid får komma till Gud och att Han aldrig sviker. Det är ett förhållande jag gillar. Han är Gud - fullkomlig, allvis, kärlek, god, trygg, trofast, allsmäktig - och jag är människa - skapad till Guds avbild, men fördärvad av synden och i ett enormt behov av Gud, bra men behövande.

Förbund vad är det? (och god jul!)

Jag gillar beskrivningar om varför Jesus behövde komma till jorden, varför Gud blev människa, och hur allt i Bibeln hänger ihop. Gud blir större när jag ser helheten, anar Hans geniala tankar och ser hur vackert Han vävt ihop alltsammans. Följande lilla film (se länken) gör allt detta så bra utifrån något vi kanske inte talar så ofta om, men som är bara så häftigt och stort. Kolla in filmen och läs gärna min översättning som jag klistrat in här nedanför. Vår Gud är så fantastisk och Jesus är värd all ära.

Sidor