BLOGG

Klivit in i ett nytt år

"Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft." Romarbrevet 15:13

Efter att ha klivit in på mitt 36e levnadsår kan jag fortsatt konstatera att Gud är god, Jesus nåd är underbar och mitt behov av den Helige Anden växer hela tiden. :)

Läs gärna Romarbrevet 15 och reflektera över alla epitet Gud har. "Hoppets Gud" är ett av dem som du ser i versen ovan.

Genom Jesu nåd!
/Pastor Samuel

Jesus är uppstånden

"Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.

Säg nej till ondskan

"Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt.

Sportlovsläger

"och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag." - Filipperbrevet 1:6

Om du har Jesus i ditt liv så har han påbörjat en fantastisk process i dig, att forma dig till större likhet med sig själv. Det är inte alltid en enkel resa, men ger ett underbart resultat med god frukt längs vägen.

Sidor