BLOGG

Nya riktlinjer

Med anledning av nya riktlinjer för sammankomster från våra myndigheter som börjar gälla nu på söndag, om att det inte får samlas över 50 personer så gäller följande för Luleå Pingst. Naturligtvis kommer vi att följa dessa riktlinjer så mycket som det bara går.

Kommande söndag 29/3

Hej!

Nu på kommande söndag 29/3 så har vi ingen livestream från vår gudstjänst, men vi kommer visa en predikan på storbildskärmen i kyrkan som ni får ta del utav. 

Söndagskolan denna söndag så hänvisar vi till söndagskolplay

Med "Hjärta för Hertsön" kommer vi göra ett facebook bönemöte utav inom kort. 

Vi ställer inte in, vi ställer om!

Länkar till Söndagens predikan och söndagskolan: 

https://www.youtube.com/watch?v=OGxPRuh6eQ4

NULÄGET I PINGST LULEÅ

Här kommer en lägesrapport från Pingst Luleå, och om hur vi hanterar situationen för närvarande.

Först av allt behövs ord av hopp och tröst, att Gud är med oss även i de svåra tiderna. Vi är inte ensamma och utelämnade. Det ger oss kraft att vara kyrka fast kanske på ett annat sätt. Därför kan mailet, telefonsamtalet till någon vara oerhört viktigt, att visa att vi bryr oss om varandra. Församlingen kan vara med och skapa lugn i hela vårt samhälle.

Riktlinjer med anledning av Coronaviruset

 

Riktlinjer med anledning av coronaviruset

I nuläget är det stort fokus på Coronaviruset i Sverige, och som församling i samverkan med Pingst nationellt följer vi gemensamma riktlinjer i dessa frågor. Vi tar ett gemensamt krafttag för att på bästa möjliga sätt förhindra smittspridning, inte minst bland de som är i uttalade riskgrupper.

Du kan läsa mer på Pingsts hemsida, www.pingst.se