Välkommen till Pingstkyrkan i Luleå

Ord på vägen

Så är det dags att fira påsk igen, vilket många gör med stor glädje och tacksamhet. Påskens djupa innebörd handlar ju om vad Jesus gjorde på korset och att döden inte fick sista ordet. Det är mycket och många som vill ha sista ordet för att få segra och bestämma, och i våra liv verkar det som om döden får det utrymmet. Men påskdagens berättelser om en tom grav säger något helt annat, de berättelserna säger att livet segrade och döden förlorade sitt grepp. Att det finns hopp om ett evigt liv,...
I Psaltaren 68:20 står det följande; "Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning."  Den versen fanns hos mig under hela förra veckan och gav verkligen input till min gudsbild. Vad innebär det att vara buren av Gud, i alla våra livsdagar? På vilket sätt bär Gud oss och vad ger det för konsekvenser? I min personliga reflektion hamnade jag mycket i att få ha Guds närvaro i mitt liv, och hur mycket detta betyder för min tro och vardag.Utan den närvaron blir livet fattigare...