Välkommen till Pingstkyrkan i Luleå

Ord på vägen

I Lukas 15 så får vi läsa tre olika liknelser som Jesus ger till de skriftlärda och fariserna när de kommer. De är arga för att Jesus sitter i samma bord som syndarna och umgås med dom. Då berättar Jesus liknelsen om det förlorade fåret.  ¨1Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. 2Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen umgås med syndare och äter med dem.« 3Då gav han dem denna liknelse: 4»Om någon av er har hundra får och tappar bort...
Det är tid för pingst och försommarens värme har äntligen kommit till vår stad. Från den ena dagen till den andra så ser vi nu tydligt hur träd och blommor reagerar,det växer och blir grönt. Pingst är i kyrkans kalender påminnelsen om Andens ankomst, allt enligt löftet som Jesus gav oss. Och Andens närvaro är lika verklig idag som den var på den speciella Pingstdagen i Jerusalem. Över hela världen idag växer den stora skara kristna som lever med erfarenheterna av just detta. Anden kom ju till...